Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Zajęcia dodatkowe

23 września 2016 10:34 | Zajęcia dodatkowe

Zajęcia SKS dla uczennic kl IV-VI


Zajęcia prowadzi  Adrian Walkowiak

w wtorki   godz. 13.30 

i piątki  godz.  12.40 

 

1. Cele Programu SKS to:

a) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania

aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

b) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości

życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

c) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

d) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

e) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej

wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie,

ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

f) tworzenie warunków dla rozwoju talentów

oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

g) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej,

w tym infrastruktury przyszkolnej;

h) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

i) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Przeczytano: 499 razy. Wydrukuj|Do góry