Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Zajęcia dodatkowe

17 września 2014 17:13 | Zajęcia dodatkowe

KOŁO BIBLIOTECZNE

 

 

 

Program został opracowany z myślą o uczniach klas I- III. Związany jest z ogólnopolską akcją „Cała Polska czyta dzieciom”. Przyjęte w nim założenia mają sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych,  umiejętności słuchania  i koncentracji. Zaproponowane tematy zajęć mają za zadanie kształtowanie w  dzieciach poczucia pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, szacunek i   prawda. 

 

CELE PROGRAMU

Głównym celem programu wychowawczo-terapeutycznego jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych i szacunku do książki.


Cele szczegółowe:

 

Cele w sferze zachowań społecznych:

 • respektowanie norm i zasad,
 • integrowanie grupy  w zabawach wymagających współdziałania,
 • rozwijanie postawy koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
 • wskazanie roli przyjaźni oraz potrzeby wzajemnej pomocy,
 • kształtowanie umiejętności oceny postaw bohaterów,
 • odnajdywanie wartości moralnych,
 • kształtowanie pożądanych postaw społecznych i eliminowanie zachowań agresywnych,
 • wdrażanie pozytywnych przykładów postaw w sytuacjach codziennych.

 

Cele w sferze emocjonalnej:

 • wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • rozumienie i akceptowanie uczuć własnych i innych ludzi.

 

Cele w sferze poznawczej:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • poszerzanie wiedzy o świecie ludzi i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju umiejętności językowych,
 • rozwijanie zdolności spostrzegania i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji,
 • wspomaganie rozwoju operacji umysłowych (analiza, synteza, kojarzenia, uogólniania, analogii).

 

Cele w sferze działalności artystycznej:

 • wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • prezentacja własnej twórczości.

Przeczytano: 848 razy. Wydrukuj|Do góry