Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Zajęcia dodatkowe

04 września 2014 21:06 | Zajęcia dodatkowe

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE
Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego dla klas IV-VII prowadzi
mgr Agnieszka Matuszewska:


Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego przeznaczone są dla chłopców, którzy chcą uczestniczyć w tej formie spędzania czasu. W tym wieku potrzeba ruchu wynika z natury dziecka. Dotychczasowe zajęcia dowodzą, że zapotrzebowanie na SKS jest duże, świadczy o tym duża ilość dzieci na nie uczęszczających.

 

CELE ZAJĘĆ:

  1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
  2. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności.
  3. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej.
  4. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach.
  5. Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej np. zawodach międzyszkolnych dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

Program zajęć sportowych w ramach Szkolnego Koła Sportowego ułożony jest do kalendarza rozgrywek sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy. Nasza szkoła bierze udział w zawodach sportowych w ramach konkursu-współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i osiąga zadowalające sukcesy. Nie było by ich, gdyby nie zajęcia pozalekcyjne - SKS, na których dzieci oprócz zabaw, gier, przygotowują się do współzawodnictwa z innymi szkołami, aby godnie reprezentować swoją szkołę.

Przeczytano: 911 razy. Wydrukuj|Do góry

Osiągnięcia sportowe