Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla uczniów

05 listopada 2013 19:03 | Dla uczniów

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LĄDKU

Regulamin szkolny określa zasady wzajemnego współżycia w szkole. Precyzuje prawa i obowiązki uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły.

 

W przygotowaniu regulaminu bierze udział samorząd uczniowski. Zasady  zachowania się na terenie szkoły oraz na imprezach są omawiane w klasach, uczniowie dyskutują o nich z wychowawcą klasy, mają możliwość proponować zmiany. Uczniowie są zaznajamiani z regulaminem na początku roku szkolnego. Rodzice otrzymują informacje o regulaminie na zebraniach klasowych.

Przeczytano: 824 razy. Wydrukuj|Do góry