Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla uczniów

02 grudnia 2013 16:34 | Dla uczniów

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE – WSKAZÓWKI DLA UCZNIA, JAK RADZIĆ SOBIE W PRZYPADKU PRZEŚLADOWANIA W SZKOLE

DRODZY UCZNIOWIE! W każdej szkole dochodzi do przemocy, jednak nie wszyscy wiemy, jakie zachowania należy uważać za przemoc. Przemoc, to nie tylko uderzanie, szczypanie, bicie czy popychanie. Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy, gdy:

czytaj więcej »

17 listopada 2013 22:20 | Dla uczniów

DZIESIĘĆ SPOSOBÓW ODMAWIANIA

Poniżej przedstawiamy sposoby mówienia "NIE" w konkretnych sytuacjach, które mogą być Ci pomocne.

czytaj więcej »

05 listopada 2013 19:03 | Dla uczniów

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LĄDKU

Regulamin szkolny określa zasady wzajemnego współżycia w szkole. Precyzuje prawa i obowiązki uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły.

czytaj więcej »

05 listopada 2013 18:59 | Dla uczniów

Prawa i obowiązki ucznia

A. Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i dobrego imienia, rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, rozwijania zdolności i zainteresowań. ...

czytaj więcej »

05 listopada 2013 18:59 | Dla uczniów

Procedury lekcyjne

1. Wejście do klasy. Uczniowie ustawiają się przed klasą Nauczyciel otwiera klasę. Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy. Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie. Uczniowie przygotowują

czytaj więcej »

05 listopada 2013 18:57 | Dla uczniów

Procedury lekcyjne c.d.

8. Dziennik i oceny. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 9. Nieprzygotowania do zajęć.

czytaj więcej »