Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla rodziców

11 stycznia 2016 11:26 | Dla rodziców

Poradniki "Bezpieczne technologie..." i "Jak chronić dzieci..."

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w nawiązaniu do pisma Ministerstwa

Zdrowia – Departament Matki i Dziecka oraz WPWIS przesyła w załączeniu dwa poradniki

 

„Bezpieczne technologie – poradnik dla rodziców i wychowawców”

oraz

„Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – wezwanie do działania”

do wykorzystania w działaniach profilaktycznych państwa placówki.

 

Powyższe poradniki są również dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Twoja

Sprawa:

 http://twojasprawa.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/Bezpieczne-technologie-

Poradnik-STS-ver1.pdf

 http://twojasprawa.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/Chronmy-dzieci-przed-

pornobiznesem-wezwanie-do-dzia%C5%82ania-v.1.pdf

 

Telefony komórkowe, telewizja, Internet to narzędzia oferujące możliwość rozrywki,

edukacji i kontaktu z bliskimi osobami. Jak podkreślają autorzy pisma, to również przestrzeń,

w której dochodzi do wielu niepokojących zjawisk tj.: łatwy dostęp do pornografii czy innych

niebezpiecznych treści dotyczących przemocy, narkotyków, hazardu czy propagowania

niebezpiecznych ideologii. W ww. poradnikach znajduje się wiele praktycznych wskazówek

jak pomóc dzieciom rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń związanych

z korzystaniem z nowoczesnych technologii, które mogą w konsekwencji prowadzić do

uzależnień, zaburzeń osobowości, agresji i niszczenia relacji społecznych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Słupcy

lek. med. Zygmunt Jasiński

Przeczytano: 740 razy. Wydrukuj|Do góry