Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Dla rodziców

25 stycznia 2015 20:36 | Dla rodziców

JAK BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI?

Poczucie własnej wartości to jeden z najważniejszych wyznaczników osobowości. Można zdefiniować je jako postawę wobec samego siebie. Aby wzmocnić poczucie swojej wartości należy przede wszystkim pokochać się bezwarunkową miłością, zaakceptować swoje słabości, polubić siebie za własną niepowtarzalność i nie należy uzależniać akceptacji własnej osoby od opinii innych. Rodzice i nauczyciele mają wielki wpływ na budowanie u dzieci poczucia własnej wartości. Dzieci z niską samooceną są smutne, zamknięte w sobie, mają kompleksy, nie wierzą w swoje możliwości, są sfrustrowane i nieszczęśliwe. To my rodzice, a także nauczyciele mamy ogromny wpływ na kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które mogą być pomocne w procesie wychowawczym naszych dzieci i naszych uczniów.

 1. Obdarzajmy swoje dzieci uwagą, nie tylko wówczas, gdy źle się zachowują, lecz przede wszystkim wtedy, gdy zachowują się poprawnie.
 2. Nazwijmy pozytywne zachowanie, które chcemy, aby dzieci lub uczniowie powtarzali.
 3. Rodzice często mówcie swoim dzieciom, że je kochacie. Nauczyciele chwalcie swoich uczniów za dobrze wykonaną czynność, zadanie, za włożony wkład w jakąkolwiek pracę. Chwalmy dzieci za osiągnięcia,  za trud i wysiłek. Każda pochwała pozytywnie wpływa na wartość dziecka.
 4. Gdy rozmawiamy z dzieckiem lub z uczniem w szkole zawsze w czasie rozmowy podtrzymujmy kontakt wzrokowy.
 5. Podczas rozmowy z dzieckiem lub uczniem nie podnosimy głosu, mówimy spokojnie, jasno, prosto, aby komunikat dla dziecka i ucznia był zrozumiały.
 6. Słuchajmy uważnie dzieci, pozwólmy  im zawsze wypowiedzieć się, ponieważ one tego potrzebują.
 7. Nie kpijmy nigdy z dziecka.
 8.  Nie zawstydzajmy  swoich dzieci, a także swoich uczniów, szczególnie w obecności innych osób.
 9. Skupmy się na odszukaniu  w dziecku pozytywnych cech, a także jego uzdolnień.
 10.   Bądźmy wsparciem dla dziecka, nie skupiajcie się na tym, aby się „nie potknęło”, ale bądźcie zawsze blisko, aby pomóc dziecku się podnieść.
 11.   Nie stosujmy bezkrytycznie sztywnych reguł i teorii wychowawczych, dostrzegajmy problemy dzieci.
 12.   Uczmy dzieci dyscypliny, nagradzając za dobre zachowanie, NIGDY NIE STOSUJMY KAR CIELESNYCH, raczej wyciągnijmy wobec dziecka konsekwencje.
 13.   Zachęcajmy dzieci do manifestowania swej niezależności i indywidualności.
 14.  Pozwólmy dzieciom na ujawnienie różnych emocji,  także tych trudnych.
 15.  Bądźmy dla naszych dzieci wzorem do naśladowania.
 16.  Rodzice i nauczyciele nie rańcie swoich dzieci wypowiadając ostre słowa krytyki, które mogą bardzo zaboleć. Słowa, które czasem mają nawet bardzo negatywny wpływ  na dalszy rozwój dziecka.

Okazujmy naszym dzieciom miłość, zrozumienie, szacunek, bądźmy dla naszych dzieci autorytetem i drogowskazem w ich życiu.

 

Pedagog Jolanta Matuszewska

Przeczytano: 699 razy. Wydrukuj|Do góry