Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

VI Innowacja pedagogiczna

20 lutego 2020 18:58 | VI Innowacja pedagogiczna

ZNACZENIE KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ


Komunikacja jest procesem, który trwa ciągle, gdyż przez postawę, mimikę coś się wyraża. Jednakże, aby można było mówić o istnieniu komunikacji, muszą istnieć 3 ogniwa: nadawca - czyli osoba, która przesyła określoną informację; odbiorca - czyli osoba, do której daną informację kierujemy oraz określony kod - czyli sposób przekazu tej informacji: obraz, gest, słowo itp.


Tym razem trzecioklasiści z uwagą wysłuchali dwóch dialogów.  Pierwszym z nich była rozmowa Waci z babcią, po wysłuchaniu którego mieli zastanowić się, jaki był cel rozmowy i co utrudniało porozumiewanie się. Słuchacze aktywnie i trafnie udzielali odpowiedzi na pytania, formułując wniosek: „W dialogu brakowało porządku. Wnuczka miała cel, by utrzymać i nawiązać kontakt z babcią. Ta zaś zachowywała się zupełnie nieoczekiwanie. Albo nie chciała Waci wspierać, albo była tak głucha, że nie słyszała ca mówiła do niej wnuczka.

 

Kolejnym tekstem do analizy i interpretacji był zapis rozmowy telefonicznej między trzema osobami. Tu okazało się, że nie można było zrozumieć sensu rozmowy z powodu braku znajomości znaczenia niektórych słów typu, np. oddolniczki – skarpety czy nacielnik – podkoszulek itp.

 

Uczestnicy zajęć zrozumieli, że aby komunikat był właściwie przekazany muszą być spełnione pewne założenia:


Język musi być zrozumiały dla wszystkich stron.


Specjalistyczne słownictwo, jeśli już ma być użyte, to powinno być wytłumaczone na samym początku.


Klimat rozmowy musi sprzyjać ekspresji, a zatem musi być stosowne miejsce.


Strona odbiorcza powinna dać do zrozumienia, że jest zainteresowana tematem rozmowy. Aby tak było, nie trzeba wiele, czasami wystarczy potaknięcie lub skinienie głową, a przede wszystkim należy okazywać szacunek drugiej osobie, nie przerywać jej, ani tym bardziej robić wtrąceń.


Jeśli coś nie jest do końca zrozumiałe, warto poprosić o powtórzenie.


Częstym błędem popełnianym w rozmowie jest radzenie.


W rozmowie żadna ze stron nie powinna manipulować drugą.


Ton głosu nadawany podczas rozmowy też jest kluczowy, gdyż rozmawiając z kimś krzykiem nie wprowadzi się miłej atmosfery.


Nie należy używać również słów, co do znaczeń których nie ma się pewności.


Druga część zajęć była poświęcona pobudzaniu zdolności pantomimicznych i umiejętności improwizowania w ćwiczeniu pt. „Zgadnij, co to za zwierzę?” Uczestnicy dobrali się parami. Każda z nich wylosowała karteczkę z nazwą zwierzęcia. Jedna osoba z pary wykonywała odpowiedni „podkład muzyczny” dostosowanym do sytuacji instrumentem perkusyjnym, druga zaś gestem, ruchem, ale w milczeniu grała rolę danego zwierzęcia. Pozostali zaś starali się odgadnąć, co to za zwierzę. Wkrótce wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, a towarzyszyła im wesoła zabawa.

Przeczytano: 192 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: