Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

VI Innowacja pedagogiczna

06 marca 2020 18:04 | VI Innowacja pedagogiczna

TEATR Z ŁYŻKI

Dzieci w młodszym wieku szkolnym mają naturalną skłonność do teatralizacji swoich zachowań. Przyglądając się ich zabawom, można zaobserwować, jak wcielają się w role księżniczek, nauczyci

czytaj więcej »

26 lutego 2020 18:48 | VI Innowacja pedagogiczna

JAKA DYKCJA?

Na kolejnym spotkaniu młodzi aktorzy zastanawiali się nad pojęciem, co to jest dykcja? Po wielu propozycjach ustalono, że to piękne, wyraźne mówienie, dobrze słyszalne, dźwięczne i mocne. Po czym

czytaj więcej »

20 lutego 2020 18:58 | VI Innowacja pedagogiczna

ZNACZENIE KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

Komunikacja jest procesem, który trwa ciągle, gdyż przez postawę, mimikę coś się wyraża. Jednakże, aby można było mówić o istnieniu komunikacji, muszą istnieć 3 ogniwa: nadaw

czytaj więcej »

14 lutego 2020 19:07 | VI Innowacja pedagogiczna

JAK BUDOWAĆ PIERWSZE WRAŻENIE? – AUTOPREZENTACJA

Premierowe spotkanie rozpoczęło się krótkim wstępem wyjaśniającym założenia programowe zajęć rozwijających zainteresowania teatralne pt. „Szermierz języka polskiego”, co

czytaj więcej »

12 lutego 2020 17:48 | VI Innowacja pedagogiczna

SZERMIERZ JĘZYKA POLSKIEGO

AUTOR: MARZENA JURGA. TEMAT: „SZERMIERZ JĘZYKA POLSKIEGO”.

czytaj więcej »