Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

IV Innowacja pedagogiczna

22 lutego 2017 14:11 | IV Innowacja pedagogiczna

RAKIETĄ W KOSMOSLekcje o kosmosie wzbudziły wśród uczniów klasy pierwszej duże zainteresowanie. Bardzo chętnie włączyli się do zorganizowania wystawy o kosmosie, zdobywali materiały z różnych źródeł: z albumów, z encyklopedii. Wykorzystano również prezentacje multimedialne. Na wystawce klasowej znalazł się interaktywny globus, dzięki któremu dzieci odbyły „dalekie podróże” oraz teleskop astronomiczny, którego przeznaczenie i budowę chętnie wszyscy poznawali.

Celem przeprowadzonych lekcji było: zdobywanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej, uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca” i rozumienie zjawiska następstwa dnia po nocy, posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, meteoryt, rakieta, poznanie planet Układu Słonecznego.

Podsumowaniem cyklu lekcji o kosmosie była praca w grupach – wykonanie rakiety z odpadów.

Temat pracy: Rakietą w kosmos

Cele:

 - wykorzystanie odpadów do pracy twórczej

- wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania w zespołowych zadaniach

- rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dziecka

- wyzwalanie pozytywnych emocji

Po ukończeniu pracy uczniowie odbyli „kosmiczną podróż” wykorzystując własnoręcznie wykonane rakiety.

Przeczytano: 368 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: