Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

II Innowacja pedagogiczna

24 lutego 2016 20:21 | II Innowacja pedagogiczna

Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie jest obiektem, który znajduje się na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Mieści się w dworku, który pochodzi z XIX wieku i otoczony jest pięknym parkiem. Tam właśnie wybrali się pierwszoklasiści na zajęcia przyrodnicze i ekologiczne.


Celem wyjazdu było:

- budowanie postawy szacunku dla przyrody,

- pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,

- poznanie form ochrony przyrody,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu,

- poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.


Zajęcia rozpoczęły się od leśnego koncertu. Dzieci zebrały się przed tablicą edukacyjną o pięknej nazwie ,,Leśny koncert” i odgadywały nazwy zwierząt po usłyszeniu ich głosów.


Następnie wszyscy udali się na salę wykładową, gdzie czekała na małych przyrodników kolejna porcja zagadek. Tym razem odgadywali nazwę zwierzątka na podstawie charakterystycznych cech zachowania lub wyglądu.


Nadszedł czas na zabawy plastyczne. Z wielkim zaangażowaniem dzieci malowały farbami figurki zwierząt i roślin wykonane z gipsu.


Niezwykle fascynującym zadaniem okazało się zadanie dotyczące segregacji śmieci. Najpierw uczniowie wysłuchali krótkiej informacji po co należy segregować śmieci. Jak również poznali kolory pojemników do segregacji: papieru, plastiku i szkła. Potem nadszedł czas na segregację odpadów. Po dobrze wykonanej pracy grupowej uczniowie udali się przed tablicę, na której były wiadomości dotyczące tego, ile czasu potrzeba na degradację w środowisku. Ku ogromnemu zdziwieniu uczestników spotkania okazało się, że niektóre odpadyy potrzebują aż 400 czy 600 lat.


Mali przyrodnicy mogli również sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą świata zwierząt odgadując z tablic edukacyjnych ,,Jakie to zwierzę?, ,,Jaki to ptak?”, ,,Jaki to gad i płaz?”.


Ostatnim punktem zajęć była zabawa ,,Czyj to ślad?” oraz oglądanie sali wystawowej, w której zgromadzono okazy świata zwierząt Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.


Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał przyrodnicze niespodzianki. Dzieci również w podziękowaniu za przepiękne zajęcia wręczyły album ze zwierzątkami, który własnoręcznie wykonały na edukacji plastycznej w szkole.


Wszyscy uczestnicy spotkania serdecznie dziękują pracownikom Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie za przeprowadzenie ciekawych zajęć, które wzbogaciły wiedzę przyrodniczą i ekologiczną pierwszoklasistów.

 

Przeczytano: 621 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: