Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

II Innowacja pedagogiczna

12 stycznia 2016 22:47 | II Innowacja pedagogiczna

W ŚWIECIE BAŚNI I LEGEND

 

 

,,Dawno, dawno temu, tam, gdzie dziś Lądek, Ląd i okolice rozciągały się lasy…”

Tak rozpoczyna się jedna z wielu legend związanych z Lądkiem i gminą Lądek.
Legenda ,,O Rzychu i Raszpinie” pochodzi ze zbiorku ,,Lądkowskich opowiadań” napisanych przez panią Marię Sznajder.

Klasa I A zna wiele legend związanych z różnymi miastami w Polsce. Na zajęciach w dniu 12 stycznia dzieci poznały treść następnej legendy, tym razem związanej z ich najbliższym otoczeniem. W trakcie zajęć wykorzystano wiele metod aktywizujących, między innymi ,,burzę mózgów”, pracę w grupach oraz dramę (część aktorską, naukową i plastyczną).

 

Celem zajęć było:

- poznanie legendy związanej z najbliższym otoczeniem dziecka,

- wzbogacanie słownictwa,

- kształtowanie umiejętności konstruowania dialogów,

- rozwijanie inwencji i twórczej aktywności,

- odgrywanie ról,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

 

Na początku zajęć pojawił się problem, który należało rozwiązać ,,Co to jest legenda?”.
W trakcie ,,burzy mózgów” dzieci podawały swoje propozycje. Po analizie wszystkich pomysłów wybrano najtrafniejsze określenia. Następne zadanie polegało na uszeregowaniu w dwa zbiory tytułów bajek oraz tytułów legend znanych dzieciom. To zadanie zostało wykonane bezbłędnie.

W końcu nadszedł czas na wysłuchanie legendy związanej z terenami bliskimi uczniom. To piękna legenda ,,O Rzychu i Raszipnie”. Nawiązuje do wspaniałej przyrody Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Jest tu mowa między innymi o Borku Lądkowskim, Rydlowej Górze, Polusie, Piaskowej Górze, rzece Warcie. Legenda mówi też o chciwości ludzkiej ale również o przyjaźni i dobroci. Po wysłuchaniu tekstu uczniowie zastanawiali się co jest fantazją a co istnieje w rzeczywistości.

Po takiej dawce wiedzy przyszedł czas na aktorstwo. Dzieci miały przedstawić zjawiska i różne sytuacje, stany emocjonalne o których była mowa w legendzie (wiatr, burza, zimno, ciepło, radość, smutek, spacer z przyjacielem, rozmowę Rzycha z Polusem). Dzieci pięknie wczuwały się w swoje role.

Na zajęciach uczniowie również zapoznali się z wyglądem herbu i flagi gminy Lądek. Drama nie stroni od technik plastycznych wobec tego dzieci wykonały kolorowanki dotyczące tych symboli.

Herb gminy Lądek – w polu błękitnej tarczy o podstawie zielonej od głowicy srebrna (biała) lilia ze złotą (żółtą) przepaską, poniżej srebrny (biały) falisty pas symbolizujący rzekę Wartę.

Wśród wielu metod aktywizujących na dzisiejszych zajęciach dominowała drama, która ułatwia przyswajanie wiadomości w sposób niekonwencjonalny. W dramie wykorzystuje się spontaniczność i chęć aktywnego działania i zabawy. Odrywa od codzienności szkolnej, ułatwia przełamywanie zahamowań, rozwija twórczość i aktywność, uczy podejmowania decyzji, daje radość współtworzenia, dzielenia się i pomagania innym.

Przeczytano: 664 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: