Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

II Innowacja pedagogiczna

05 listopada 2015 19:45 | II Innowacja pedagogiczna

ZWIERZĘTA NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje między innymi gminę Lądek. Obszar Parku uznawany jest za jedną z 7 najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Oprócz bogactwa ptaków występują tu również interesujące ssaki,
z których na szczególną uwagę zasługują gatunki związane z terenami podmokłymi, np. bóbr, wydra, łoś.


Uczniowie klasy I A bardzo lubią zwierzęta. Opowiadali o zwierzętach, które mają w domu, o których lubią czytać książki czy oglądać filmy. Swoją wiedzę o świecie zwierząt postanowili rozszerzyć o znajomość wybranych gatunków, które zamieszkują Nadwarciański Park Krajobrazowy.


Celem zajęć było:

  • Zapoznanie z pojęciem Nadwarciański Park Krajobrazowy.
  • Poznanie wybranych gatunków zwierząt zamieszkujących Nadwarciański Park Krajobrazowy.
  • Wskazywanie różnic między ptakami a ssakami.
  • Umiejętność przedstawienia za pomocą ruchu i głosu cech charakterystycznych dla danego zwierzęcia.
  • Umiejętność pracy w grupie.
  • Dostrzeganie i docenianie walorów przyrodniczych swojego regionu.

 

W trakcie zajęć dzieci mogły wykazać się zdolnościami aktorskimi naśladując głosy i ruchy zwierząt. Pozostali uczniowie mieli trudne zadanie, żeby odgadnąć jakie zwierzątko naśladuje ich kolega.

 

,,Burza mózgów” pozwoliła na wskazanie cech, które różnią ptaki od ssaków.

 

Uczniowie mieli okazję również obejrzeć krótki film o zwierzętach, które zamieszkują Nadwarciański Park Krajobrazowy. Między innymi była mowa o takich ptakach jak: gęś gęgawa, płaskonos, rycyk, krwawodziób, rybitwa czarna oraz o ssakach takich jak: bóbr, wydra, łoś, sarny.

Innym źródłem informacji odnośnie tematyki zajęć były foldery, puzzle, karty, ilustracje, które dzieci otrzymały od pracowników Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie.


Na zakończenie każda grupa dostała ilustracje, na których były ptaki i ssaki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatów, na których dzieci musiały umieścić te zwierzęta z podziałem na dwie grupy: ptaki i ssaki.

 

Przeczytano: 568 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: