Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku
http://spladek.pl

11 czerwca 2015 17:45 | Innowacja pedagogiczna

CO SIĘ DZIEJE Z NASZYMI ŚCIEKAMI?

   Co się dzieje z naszymi ściekami 11 czerwca sprawdzali pierwszoklasiści. Wyposażeni w podstawy teoretyczne, ruszając tym tropem, znaleźli się w oczyszczalni ścieków w Lądzie.

    Tu ugruntowali swoją wiedzę na temat wody zużywanej przez gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe, różnego rodzaju nieczystości – ścieki, które za pomocą rurociągów czy też odpowiedniego beczkowozu odprowadzane są do oczyszczalni.

Poznali rodzaje ścieków oraz krok po kroku sposób ich oczyszczania.

   Uświadomili sobie, że szkodliwość ścieków jest ogromna, tak jak niezorganizowanych wysypisk, gdzie deszcze wypłukują ze śmieci szkodliwe i trujące substancje, dokonując zanieczyszczenia wody i gleby.

      Teraz już wiedzą, że głównym celem oczyszczalni jest ochrona środowiska naturalnego człowieka, a przede wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych.

      Jednak nie każdy dorosły zdaje sobie sprawę, że to, co dzieje się z naszymi ściekami, gdzie one trafiają, jest tak bardzo ważne, a przyszłość naszej planety zależy od działania każdego z nas.

Zdjęcia: