Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Innowacja pedagogiczna

26 listopada 2014 19:36 | Innowacja pedagogiczna

SŁUCHAMY "BICIA SERCA" DRZEW

Jeśli najmłodsi nie dostrzegą życia indywidualnych gatunków oraz systemu złożonych zależności i powiązań między nimi przyroda nie będzie miała dla nich znaczenia. Także w przyszłości nie będą miały ochoty jej chronić. Kiedy w rosnącym drzewie nie dostrzegą życia, jego...

czytaj więcej »

26 listopada 2014 19:32 | Innowacja pedagogiczna

REGULAMIN NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO ZNAMY I DO JEGO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH ZACHĘCAMY.

NA TERENIE NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO ZABRANIA SIĘ: ♠ ZABIJANIA, NISZCZENIA I USZKADZANIA WSZYSTKICH GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT Z WYJĄTKIEM GATUNKÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH RACJONALNE PROWADZENIE GOSPODARKI ROLNEJ, LEŚNEJ, RYBACKIEJ I ŁOWIECKIEJ ORAZ ZAGRAŻAJĄCYCH...

czytaj więcej »

26 listopada 2014 19:25 | Innowacja pedagogiczna

INAUGURACJA ROKU EKOLOGICZNEGO

12 września 2014 roku w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi odbyła się Inauguracja Roku Ekologicznego 2013/2014. Przyjechało blisko 40 nauczycieli przyrody i koordynatorów do spraw ekologii i ochrony naturalnego środowiska ze szkół i gimnazjów subregionu...

czytaj więcej »

26 listopada 2014 19:14 | Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

1. AUTOR INNOWACJI: mgr Marzena Jurga, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 2. TYTUŁ INNOWACJI: „Spotkania z przyrodą nadwarciańskim szlakiem”. 3. MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku. 4. RODZAJ INNOWACJI: Innowacja programowo – metodyczna. 5....

czytaj więcej »