Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Aktualności

01 grudnia 2017 19:19 | Aktualności

NARKOTYKI SĄ ZŁE, BO CHCĄ ZABIĆ CIĘ - WARSZTATY Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PT. „PRZECIW NARKOTYKOM, NIE BIORĘ”

 

 

 

W  dniach 28. i 29. 11.2017r. w Szkole Podstawowej w Lądku odbyły się zajęcia warsztatowe z profilaktyki uzależnień  pt. „PRZECIW NARKOTYKOM, NIE BIORĘ” dla uczniów z klas IV – VII. Działania z profilaktyki realizowane były  przez dwa dni. Pierwszego dnia udział wzięli uczniowie z klas: IVa, IVb i V, natomiast w środę uczniowie  z klasy VI i VII. Profilaktyka uzależnień prowadzona była przez trenerkę panią Karolinę Krzyżaniak z Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa.


CELEM REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BYŁO:


Dostarczenie obiektywnych informacji, dotyczących tego, czym jest uzależnienie od narkotyków,  jego mechanizmów, rodzajów i faz uzależnienia.


Uświadomienie uczniom,  jakie są skutki zażywania narkotyków.


Nabycie przez młodzież  wiedzy z zakresu przyczyn sięgania po środki psychoaktywne.


Wyrażanie swojego zdania poprzez poznanie zasad skutecznej odmowy.


Ćwiczenie odmawiania w przypadku presji grupowej (asertywność).


Preferowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.


Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.


Podczas zajęć zostały poruszone również inne zagadnienia, takie jak: Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym? W grupach starszych poruszono tematykę: Fonoholizm– jak zapobiegać uzależnieniom od sprzętów elektronicznych? Uczniowie zostali poinformowani o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą zbyt częste i bezrefleksyjne używanie telefonów komórkowych.


Młodsi uczestnicy pozyskali wiedzę na temat zachowań agresywnych, rozmawiali o przyczynach agresji i radzeniu sobie z tym problemem. Uczniowie pracowali w grupach, odgrywali scenki, a także wykonali prace plastyczne. W programie z profilaktyki uzależnień uczestniczyło 89 osób. Zajęcia warsztatowe  sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku.


Pedagog Jolanta Matuszewska  pozyskała pieniądze na realizację zajęć z zakresu proofilaktyki uzależnień dla uczniów naszej szkoły. Forma pracy warsztatowej umożliwia uczniom odkrywanie ich talentów, motywowanie do kreatywnego myślenia i działania w zakresie omawianych zagadnień. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach warsztatowych  są prace plastyczne wykonane  przez uczniów indywidualnie lub w grupie.


Pedagog Jolanta Matuszewska

Oto nasze prace i zdjęcia:         
 

Przeczytano: 180 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: