Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Aktualności

27 listopada 2017 21:33 | Aktualności

JAK WYGLĄDA WARSZTAT PRACY MALARZA?
W końcowe dni listopada pierwszoklasiści zajmowali się sztuką tworzenia, „poznając ją od kuchni”. Odwiedzili Galerię Sztuki Współczesnej „Wieża Ciśnień” w Koninie, a i zawitali do naszej rodzimej galerii, która znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury.


Tu instruktor zajęć plastycznych p. Piotr Kaźmierczak na swym „magicznym” stole zgromadził tyle rekwizytów, że aż trudno było cierpliwie zaczekać, aby wszystkiego dotknąć, powąchać, nacisnąć.


Najmłodsi mieli oka­zję zo­ba­czyć jak wy­glą­da warsz­tat pra­cy ma­la­rza, wzbogacić słownictwo związane ze sztukami plastycznymi o słowa: pejzaż, sztalugi, paleta, poznać rodzaje technik malarskich oraz narzędzia służące do ich tworzenia.


Wśród najbardziej znanych znalazły się:

-technika akwarelowa (nakłada się na siebie warstwy rozwodnionych farb),

-technika temperowa i plakatowa (używa się farb kryjących i  szybko     schnących),

-technika pastelowa (pastele to farby uformowane w pałeczki o różnej twardości),

-techniki mieszane (polegają na łączeniu różnych sposobów malowania; czasem łączy się także techniki malarskie i rysunkowe).


To nie­sa­mo­wi­te dla pierwszaków, że ma­lo­wać moż­na nie tyl­ko pę­dzel­ka­mi, ale tak­że różnymi przedmiotami: gąb­ką, szpa­chel­ką, wacikami, a nawet pla­sti­ko­wymi sztućcami.


Du­że wra­że­nie na małych artystach zro­bi­ły pięk­ne obrazy, zdobiące wystawę, wykonane przez studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Padły w związku z tym  pytania dotyczące  możliwości zakupu wybranych płócien. W tym względzie należałoby porozmawiać z ich autorkami, jednoznacznie stwierdził gospodarz.

Tymczasem pędzle w dłoń i do dzieła.

Przeczytano: 293 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: