Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Aktualności

21 czerwca 2017 23:58 | Aktualności

PODSUMOWANIE PROJEKTU "POZNAJEMY SWOJE KORZENIE"
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, Muzeum Okręgowym w Koninie i Muzeum Regionalnym w Słupcy zakończyła realizację projektu profilaktycznego pt: „POZNAJEMY SWOJE KORZENIE”. WZagórowie,podczas uroczystego podsumowania przedsięwzięcia, przygotowano specjalne wykłady naukowców oraz rozstrzygnięto ogłoszone konkursy.


Projekt „POZNAJEMY SWOJE KORZENIE”, w którym wzięli udział m.in. uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Lądku  wraz z wychowawczynią Magdaleną Baśkiewicz, ma służyć poznaniu historii miejsca, w którym mieszkają uczestnicy przedsięwzięcia, ale także wyrobić w nich nawyk dbania o dobra kultury   i przeciwdziałanie ich niszczeniu. Pośrednio ma uczyć, jak reagować w przypadku znalezienia historycznych artefaktów, ale również, jak postąpić w sytuacji  przypadkowego ujawnienia niewybuchów lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Adresatami projektu byli uczniowie klas IV szkół z gmin Lądek i Zagórów, które graniczą z obszarami związanymi z początkami powstania państwa polskiego. Dla uczniów przygotowano specjalne prelekcje i warsztaty, odbyły się lekcje w Muzeum Regionalnym w Słupcy. Zajęcia prowadzili policjanci z Wydziału Prewencji KPP w Słupcy, archeolodzy oraz pracownicy zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy. Dzieci dowiedziały się, czym jest przestępczość archeologiczna, jak mogą przyczynić się do ochrony dóbr kultury. Funkcjonariusze duży nacisk położyli na zgłaszanie rodzicom lub nauczycielom znalezisk niewiadomego pochodzenia, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.


14 czerwca w sali kinowej w Zagórowie spotkali się uczestnicy przedsięwzięcia, organizatorzy oraz zaproszeni goście. Przeprowadzono wykłady, przygotowane specjalnie dla młodych odbiorców. Wygłosili je naukowcy zaproszeni na podsumowanie projektu: dr Michał Brzostowicz – z-ca Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Krzysztof Gorczyca – archeolog z Muzeum Okręgowego w Koninie, Piotr Pawlak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie oraz Marcin Sabaciński z Działu Archeologii Narodowej Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.


Rozstrzygnięto konkurs na logo projektu oraz na metryczki archeologiczne nawiązujące do pochodzenia miejscowości, w których znajdują się szkoły. Dzięki wsparciu Muzeum Okręgowego w Koninie, Starosty Powiatu Słupeckiego i Wójta Gminy Lądek wszyscy, którzy przesłali prace otrzymali z rąk organizatorów wyróżnienia i nagrody. W konkursie na logo projektu zwyciężyła praca Andżeliki Jurgi ze Szkoły Podstawowej w Lądku. Nagrodę ufundował i wręczył Zastępca Naczelnika Prewencji asp.szt. Artur Kamiński. W zastępstwie za uczennicę, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości, nagrodę odebrała wychowawczyni. Andżelika zdobyła również I miejsce w konkursie na metryczkę archeologiczną. Nagrodę za udział otrzymał Wiktor Orchowski.


Gratulujemy nagrodzonym.

Przeczytano: 268 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: