Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Aktualności

22 maja 2017 12:46 | Aktualności

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 Pedagog Jolanta Matuszewska pozyskała dla uczniów Szkoły Podstawowej pieniądze z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Lądku na warsztaty z profilaktyki uzależnień. Warsztaty odbyły się dnia 19.05.2017r. dla uczniów klas I – VI. Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach dotyczących uzależnień pt. „Słońce świeci, ptaszek kwili, czas, abyśmy czegoś się ….nauczyli”. Natomiast dla uczniów klas IV – VI realizowane były zagadnienia o dopalaczach  pt. „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”. Autorem Programu Profilaktyki Uzależnień był Progres Instytut Rozwoju  Edukacji Kamil Borkowski z Rzeszowa.


Celem realizowanych działań było:


-dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,
-uświadomienie uczniom zdrowego stylu życia bez nałogów,
-obniżenie poziomu napięć (lęku) u młodych ludzi oraz wskazanie na radość płynącą z procesu rozwoju,
-ukazanie negatywnych skutków zażywania substancji uzależniających,
-propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 
-kształtowanie prawidłowych podstaw względem środków odurzających (asertywność)
-kształtowanie samoświadomości oraz umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych. 


Program realizowany był przez terapeutę Piotra  Jóźwiaka przy pomocy pedagoga szkolnego i  udziale wychowawców klas. Terapeuta na spotkaniu z młodszymi uczestnikami poruszył następujące kwestie: Czym jest profilaktyka? Czym jest uzależnienie? Jakie są używki oraz jaki mają negatywny wpływ na życie każdego człowieka? Czym jest asertywność? W części praktycznej uczniowie stworzyli plakaty profilaktyczne zniechęcające do zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyków, papierosów, alkoholu i dopalaczy). Dzieci pracowały w małych grupach, metodą warsztatową rozwijając swoje umiejętności artystyczne i twórcze oraz kreatywne myślenie. Efekt ich pracy można obejrzeć na zamieszczonych zdjęciach. Starsi uczniowie pozyskali wiedzę na temat dopalaczy. Od kiedy są na rynku, dlaczego  dopalacze występują. Omówiona została również charakterystyka tworzenia i sprzedaży dopalaczy. Uczniowie zostali uświadomieni o fakcie, aby nie być w życiu królikiem doświadczalnym zażywając dopalacze.  Zaprezentowane zostały również objawy po zażyciu dopalaczy. Nie ma żadnej gwarancji, że po zażyciu psychoaktywnej substancji młody człowiek nadal będzie żył, reakcja organizmu na tę sam dopalacz może być różna, jedni maja halucynacje, inni wymiotują lub mają bóle głowy, a niektórzy po prostu umierają. Podczas spotkania został zaprezentowany  film profilaktyczny grupy PaT  „Profilaktyka a Ty”. Omówiono również czym jest uzależnienie ? Jak przebiega ? Czy można z niego wyjść w 100% ? Od czego można się uzależnić vs, a od czego nie? Uczniowie pozyskali wiedzę o uzależnieniach od substancji, a także  o uzależnieniach   behawioralnych (od zachowań). Pokazane zostało również jaką manipulację stosują tzw. "NAMAWIACZE". Jak wykazać postawę asertywną? Pamiętajmy, że ASERTYWNOŚĆ JEST KLUCZEM DO SUKCESU W CAŁYM ŻYCIU.


Dziękuję wszystkim wychowawcom za aktywne zaangażowanie się w proces edukacyjny związany z profilaktyką uzależnień. Pozdrawiam pedagog Jolanta Matuszewska


Oto nasze zdjęcia:

Przeczytano: 286 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: