Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Kadra

mgr Joanna Kuźniewska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

mgr Olga Warczygłowa

Funkcja: Bibliotekarz

wicedyrektor,biblioteka

mgr Urszula Loritz

Funkcja: Pedagog

mgr Monika Frankowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

historia, wos

mgr Adrian Walkowiak

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Matuszewska

Funkcja: Nauczyciel

język niemiecki

mgr Monika Nowiszewska

Funkcja: Nauczyciel

religia

mgr Magdalena Baśkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski, historia

mgr Arkadiusz Ciesiółka

Funkcja: Nauczyciel

matematyka, informatyka

mgr Marzena Jurga

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Matuszewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Renata Nowak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

mgr Violetta Sikorska

Funkcja: Nauczyciel

przyroda, technika,matematyka

mgr Elżbieta Osowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja przedszkolna

mgr Renata Sobieraj

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja przedszkolna

mgr Beata Warzych

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski

mgr Karolina Zaczkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Katarzyna Wojewoda

Funkcja: Nauczyciel

edukacja przedszkolna

mgr Sylwia Patrzykąt

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

biologia, chemia

mgr Urszula Marczyk

Funkcja: Nauczyciel

etyka, świetlica, reiligia

mgr Mariusz Wróblewski

Funkcja: Nauczyciel

język angielski, informatyka

mgr Karolina Rewers

Funkcja: Nauczyciel

geografia

Renata, Teresa Kujawa

Funkcja: Administracja

Anna Parus-Lochyńska

Funkcja: Administracja

Anna Szymaniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Mirosława Gauza

Funkcja: Pracownik obsługi

Barbara Zamiatała

Funkcja: Pracownik obsługi

Urszula Gauza

Funkcja: Pracownik obsługi

Zofia Szkudlarek

Funkcja: Pracownik obsługi

Dorota Matuszak

Funkcja: Pracownik obsługi

Alicja Steinborn

Funkcja: Pracownik obsługi

Sławomir Marciniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Leszek Wojewoda

Funkcja: Pracownik obsługi