Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Kadra

mgr Adrian Walkowiak

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Matuszewska

Funkcja: Pedagog, Wychowawca

mgr Monika Nowiszewska

Funkcja: Nauczyciel

religia

mgr Magdalena Baśkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język polski, historia

mgr Arkadiusz Ciesiółka

Funkcja: Nauczyciel

matematyka

mgr Monika Frankowska

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marzena Jurga

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

mgr Agnieszka Matuszewska

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne

mgr Renata Nowak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczanie zintegrowane

mgr Elżbieta Osowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja przedszkolna

mgr Violetta Sikorska

Funkcja: Nauczyciel

przyroda, technika

mgr Renata Sobieraj

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczanie zintegrowane

mgr Beata Warzych

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język angielski

mgr Karolina Zaczkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

nauczanie zintegrowane, muzyka, plastyka

Urszula Marczyk

Funkcja: Nauczyciel

etyka, świetlica, reiligia

Olga Warczygłowa

Funkcja: Bibliotekarz

Zajęcia komputerowe, biblioteka

Renata, Teresa Kujawa

Funkcja: Administracja

Barbara Cierzniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Arkadiusz Cierzniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Mirosława Gauza

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Szymaniak

Funkcja: Pracownik obsługi

Barbara Zamiatała

Funkcja: Pracownik obsługi