Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Owocne spotkanie z psychologiem, pedagogiem i rodzicami 13.11.2015

Dnia 13.11.2015r. na zajęcia do grupy przedszkolaków i na wywiadówkę

został zaproszony psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Słupcy pani Maria Jaśniewska - Krawczyk.

 

Psycholog obserwował dzieci w relacjach rówieśniczych, ich sposób

zachowania i funkcjonowania.

 

Pani Maria pochwaliła nauczycieli prowadzących zajęcia za nowoczesne,

innowacyjne i ciekawe metody pracy z dziećmi. Podzieliła się z nauczycielami,

pedagogiem i dyrektorem swoimi spostrzeżeniami. Udzieliła wskazówek do

dalszej pracy. Psycholog stwierdził, iż dzieci są niezdyscyplinowane, hałasują

i nie czują respektu przed osobami dorosłymi. Sposób w jaki są wychowane w

domu ma niesamowity wpływ na zachowanie w grupie. Niektóre dzieci mają

problem z dostosowaniem się do zasad i norm społecznych.

 

Z opinii psychologa wynika, że grupa jest bardzo wymagająca i trudna,

ale dzięki współpracy rodziców ze szkołą można mieć sukces. Na spotkanie

z rodzicami zostałzaproszony również dyrektor Adrian Walkowiak. Celem tego

spotkania było przybliżenie rodzicom najprostszych metod wychowawczych,

dzięki którymmożna osiągnąć sukces wychowując dzieci.

 

Prelekcję dla rodziców przeprowadziła Jolanta Matuszewska pedagog szkolny

podkreślając, że rodzice wychowując swoje dzieci muszą być konsekwentni

i stanowczy, powinni mieć wspólne stanowisko wobec swoich dzieci.

W procesie wychowawczym ważna jest cierpliwość, empatia

i oczywiście bezgraniczna miłość mająca na celu właściwe i rozsądne

postępowanie wobec własnych pociech.

 

Pedagog przekazał rodzicom pisemną informację

co to znaczy być dobrym rodzicem.

 

Dobry Rodzic

 

Podczas spotkania zostały przekazane informacje na temat agresji wśród dzieci

oraz ich przyczyn. Pedagog prowadząc prelekcję opierał się na różnych

przykładach wychowawczych z własnego doświadczenia wychowując syn.

 

W rozmowach uczestniczyły również Pani Beata Warzych nauczyciel języka

angielskiego oraz pomoc nauczyciela Pani Anna Pawela.

 

Ważną rolę w spotkaniu odegrała jednak

Maria Jaśniewska – Krawczyk psycholog z wieloletnim doświadczeniem,

która w sposób fachowy i bardzo obrazowy opisała zaobserwowane

zachowania u przedszkolaków i była bardzo zdziwiona.

 

Pani Maria podała przyczyny takich zachowań i podkreśliła, że najważniejsza

w procesie wychowawczym jest rola rodziców, a szkoła pełni jedynie rolę

„kosmetyczną” by pomóc lub wskazać jak należy wychowywać właściwie

dzieci. Wychowując dzieci podkreślajmy szacunek do osób starszych.

 

Wszelkie rozmowy w gronie osób dorosłych należy prowadzić

bez obecności dzieci.

Dzieci powinny odnosić się z szacunkiem do rodziców, dziadków i nauczycieli

oraz innych osób dorosłych. Specjalistka poparła swoje słowa różnymi

przykładami z własnego życia, jak ona jako mama postępowała

i wychowywała własne dzieci.

 

Pani Maria zaproponowała, że jeśli zauważamy

coś nietypowego w zachowaniu lub postępowaniu dziecka, można je

zdiagnozować w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Słupcy.

 

Na podstawie opinii lub orzeczenia dzieci mogą być objęte wczesnym

wspomaganiem w przedszkolu w oparciu o rozporządzenie, dotyczące

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Pedagog zaproponował kilka rozwiązań co można zrobić w tak trudnej sytuacji

i poinformował o instytucjach do których można się zwrócić.

 

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można umówić się na

spotkanie z psychologiem na rozmowę lub podjąć terapię dla dzieci,

dla rodziców, a także dla całej rodziny.

 

2. Kolejnym krokiem może być zwrócenie się do Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w celu udzielenia pomocy rodzinie lub rozeznania się

w sytuacji rodzinnej.

 

3. Rodzinie można zaproponować asystenta rodziny, który może udzielić

pomocy w rozwiązywaniu spraw domowych rodzicom, którzy sobie nie

radzą wychowawczo.

 

4. W ostateczności, ale dla dobra dzieci szkoła (dyrektor, pedagog,

wychowawca) może napisać do sądu o wgląd w sytuację rodzinną w celu

podjęcia stosownych działań.

 

Pani Matuszewska zaakcentowała, że bez współpracy rodziców i wspólnego

wysiłku nie osiągniemy sukcesu wychowawczego.

 

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele służą pomocą i są do dyspozycji rodziców.

 

Prosimy o zaufanie i chęć nawiązania współpracy ze szkołą.

 

Pedagog podkreślił, że spotkaliśmy się po to, aby wspólnie działać

i reagować na problemy.

Na koniec spotkanie wychowawczyni Pani Katarzyna Wojewoda

poprowadziła spotkanie dla rodziców poruszając sprawy związane

z grupą przedszkolną.

 

Korzystając ze sposobności pragniemy serdecznie podziękować Pani psycholog

Marii Jaśniewskiej – Krawczyk za fachową i specjalistyczną pomoc

w udzieleniu wsparcia naszym dzieciom i rodzicom.