Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Skrzynka pomysłów

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły. 

Prosimy o przesyłanie poprzez wypełnienie poniższego formularza 

wszelkich opinii, zapytań, wniosków i propozycji na temat działania szkoły.