Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Psycholog w naszej klasie

PSYCHOLOG  W NASZEJ KLASIE


Z inicjatywy pedagoga Jolanty Matuszewskiej odbyło się dnia 13.02.2015r.  w naszej szkole spotkanie z psychologiem panią Agatą  Popielarską. Pani psycholog pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy, która została zaproszona na spotkanie z uczniami klasy IV. Czwartoklasiści brali udział w zabawach i grach mających na celu poprawienie relacji między rówieśnikami. Pani psycholog  rozpoczynając zajęcia  przy pomocy uczniów  jasno określiła zasady postępowania. Na tablicy zostały zapisane następujące zasady:

  1. Jedna osoba mówi reszta słucha.

  2. Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć.

  3. Szanujemy poglądy i uczucia innych.

  4. Dzielimy się swoją mądrością.

Dzieci potrzebują jasnych i prostych, a zarazem zrozumiałych komunikatów, dlatego też pani psycholog w kilku zdaniach przedstawiła swoje oczekiwania wobec uczestników. Po zaprezentowaniu wyżej wymienionych zasad, każdy z uczniów miał możliwość przedstawienia się i powiedzenia kilku słów o sobie.  Założeniem pani psycholog było, aby zachęcić wszystkich uczniów do  aktywnego udziału w spotkaniu, co zresztą się udało. W miłej i przyjaznej atmosferze, bez stresu i oceniania uczniowie zapoznali się z różnymi grami i zabawami zespołowymi. Dzieci śmiały się, rozmawiały, chodziły po klasie, pracowały w grupach i były wspólnie odpowiedzialne na wykonanie plakatu. Ważnym celem tego spotkania było  uświadomienie uczniom faktu, że bez współpracy jest nam w grupie trudno funkcjonować. Pani psycholog zaakcentowała fakt, że istotna rzeczą w relacjach międzyludzkich jest współpraca i wspólna odpowiedzialność, zwłaszcza, gdy mamy wykonać wspólnie jakieś zadanie.  Współpracując osiągamy sukcesy i jest nam łatwiej wywiązać się z powierzonych obowiązków. W dzisiejszych czasach zauważyć można osłabione relacje społeczne.

Pokolenie naszych dzieci ma trudności związane z wzajemną komunikacją i relacjami koleżeńskimi. Zauważyć można również zjawisko, które jest coraz bardziej niepokojące, iż relacje  społeczne między  rówieśnikami zanikają. Zamiast wspólnie spędzonego czasu wolnego na świeżym powietrzu w towarzystwie  kolegów, nasi uczniowie  coraz częściej spędzają  każdą wolną chwilę w odosobnieniu w swoim pokoju przed komputerem czy laptopem.

Pani psycholog w trakcie zajęć warsztatowych wykorzystała trening twórczego myślenia poprzez ćwiczenia integrujące grupę, kształtujące pozytywny obraz swojej osoby. Dzieci pracowały w grupach i miały za zadanie wykonanie plakatu. Jesteśmy na bezludnej wyspie i jak będzie wyglądało tam nasze życie. Istotną rzeczą jest fakt, że brystol na którym należało wykonać plakat, został podzielony na dwie części. Pracując w grupach uczniowie mieli za zadanie  tak współpracować, aby powstał jednolity plakat. W trakcie tego ćwiczenia można  było zauważyć, kto potrafi współpracować, a kto ma z tym spore trudności.  

W trakcie spotkania uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności plastyczne, wyrazić swoje myśli, emocje, przeżycia i przedstawić swoje pomysły. Spotkanie z panią psycholog było owocne i sprawiło naszym uczniom sporo radości i zadowolenia.

Dziękujemy pani psycholog Agacie Popielarskiej za miłe  i owocne spotkanie.

Oto nasze zdjęcia: