Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Certyfikaty i dyplomy

 

                                                                             

 

                                                                           10 nauczycieli, dyrektor i sekretariat przeszło szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Przewodniczący Rady Rodziców p. Tomasz Kaszuba napisał projekt i ... POZYSKAŁ 5 tys. zł na ZESTAW MULTIMEDIALNY - tablica multimedialna i projektor.

Szkoła w Chmurze = dużo możliwości