Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Nasi absolwenci

Każdego roku Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Lądku opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Lądku. 


Można się z nami kontaktować pisząc na adres:

spladek@gmail.com

 

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej w Lądku

 

Będziemy dążyć do tego, aby nasz absolwent

UMIAŁ:

 • dbać o swoje zdrowie (właściwie zaplanować czas pracy                          i wypoczynku, wypoczywać aktywnie, zdrowo się odżywiać, nie ulegać nałogom),
 • brać udział w różnych formach kultury,
 • uczyć się i korzystać w sposób krytyczny z różnych źródeł informacji,
 • docenić cudzą pracę oraz szanować własność innych,
 • dbać o estetykę i porządek wokół siebie,
 • zapanować nad własnymi emocjami, zwłaszcza nad agresją słowną           i fizyczną,
 • budować pozytywne relacje międzyludzkie,
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe, odróżniać dobro od zła, zachowywać się asertywnie,
 • doceniać i szanować rodziców oraz innych członków rodziny,
 • stosować zasady ekologii w codziennym życiu
 • dbać o środowisko naturalne i zwierzęta,
 • kulturalnie komunikować się,
 • rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.


BYŁ:

 • przygotowany do dalszej edukacji,
 • kulturalny i koleżeński (właściwie zachowujący się wobec dorosłych          i rówieśników),
 • wrażliwy na krzywdę innych,
 • uczciwy, prawdomówny, szanujący cudzą własność,
 • odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
 • tolerancyjny (wykazujący zrozumienie dla osób niepełnosprawnych        oraz innych religii, ras i kultur),
 • świadomy konieczności dbania o środowisko naturalne,
 • patriotą (szanował i kochał swój kraj).Szkoła Podstawowa w Lądku pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

 • przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 • przeprowadza rozmowy z nauczycielami gimnazjów,
 • organizuje spotkania dla absolwentów,
 • zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
 • organizujemy wspólne wyjazdy pozaszkolne,
 • otrzymujemy informacje o naszych absolwentach  z klubów sportowych od trenerów,
 • pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (Facebook, Nasza -klasa).

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
 • określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • przedstawiania sylwetek naszych absolwentów  uczniom jako element motywacji do pracy,
 • nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy.

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:

 • wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami,
 • absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu szkoły (lekcje wychowawcze, Dzień Nauczyciela, święta Bożego Narodzenia, konsultacje),
 • udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych ( Festyny,  Pasowanie pierwszoklasisty, Dzień Dziadka i Babci, Turnieje sportowe, uroczystości klasowe, spotkania z rodzicami),
 • wspólne wyjazdy pozaszkolne,
 • byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do SP.