Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Koncepcja Pracy Szkoły


Koncepcja Pracy Szkoły 2010-2015


Raport z ewaluacji zewnetrznej - grudzień 2013r.


  Koncepcja Pracy Szkoły - 16 maja 2014 - Adrian Walkowiak


drogowskaz_nowych_mozliwosci.jpg [426x109]

Film o wymaganiach państwa wobec szkół i placówek oświatowych

 

Zespół powołany do modyfikacji Koncepcji Pracy Szkoły - współtworzenia przez wszystkie zainteresowane strony:


Adrian Walkowiak - przewodniczący

Elżbieta Osowicz - członek

Marzena Jurga - członek

 

 

Koncepcji Pracy Szkoły 2015-2020