Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do 31.03.2017 r. 

_____________________

 

Do klasy I obowiązkowo zapisuje się dzieci urodzone w 2010 roku.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Oświadczenie o uczeszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole

Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka


Dzieci urodzone w roku 2011 (6-letnie) mają prawo do rozpoczęcia

nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystały

z wychowania przedszkolnego.

Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice

również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy.

W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki

w szkole podstawowej.


Wniosek o przyjęcie 6 latka do klasy I


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej 


Zapisy do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lądku

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły

Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej