Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Jak to się zaczęło w naszej szkole?
POMYSŁ

W związku z tym, że w naszej szkole nie działał sklepik szkolny do głowy wpadł pewien pomysł aby taką działalność rozpocząć. Uczniowie obydwu szkół nie mieli możliwości zakupu nawet zwykłej wody a czegoś do zjedzenia tym bardziej. Nad przedsięwzięciem zaczęły zastanawiać się opiekunki Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej (mgr Agnieszka Matuszewska) i Gimnazjum (mgr Olga Warczygłowa). Po rozmowach z dyrekcjami szkół  była zgoda na rozpoczęcie działań w tym kierunku oraz zgoda na wykorzystanie niewielkiego pomieszczenie przy świetlicy szkolnej na sklepik.


ZAREJESTROWANIE

Kolejnym krokiem było dotarcie do „Fundacji rozwoju spółdzielczości uczniowskiej” z siedzibą w Krakowie. Po rozmowie z prezesem, wyżej wymienionej fundacji, panem Michałem Zarębą, było jasne, że uczniowie mogą założyć sklepik w szkole i prowadzić mini działalności gospodarcze, pod warunkiem, że założą w szkole Spółdzielnię Uczniowską. W taki oto sposób 16 września 2010 roku, decyzją rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum powołana została do życia Spółdzielnia Uczniowska o nazwie „Smerfogród”. Opiekunami spółdzielni zostały pomysłodawczynie. Ale do otwarcia sklepiku było jeszcze daleko.


PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA

Wszystko fajnie się układało, ale od tego momentu zaczęły się schody ponieważ pojawiły się dwie przeszkody związane z finansami. Pieniądze potrzebne były zarówno na towar do sklepiku jak również na dostosowanie pomieszczenia na to przeznaczonego. Pomieszczenie nie duże tylko problem stanowiła ściana, trzeba było zrobić wejście. Wejście było, ale znajdowało się od strony kuchni, potrzebne było od strony świetlicy szkolnej. Wymagało to jednak dużych nakładów finansowych, których niestety brakowało. W związku z tym załozycielki postanowiły zorganizować loterię, z której zysk przeznaczony zostanie na remont. I tak się też stało. Dzięki ofiarności społeczności obu szkół przeprowadzona została loteria. Całkowity zysk 825 zł przeznaczony został w całości na odnowę sklepiku.

Czymże jest sam remont w porównaniu do kosztów zakupu drzwi, specjalnie dostosowanych do tego rodzaju działalności. I tutaj z pomocą przybyła Dyrekcja obu szkół, którzy przy wsparciu ówczesnego wójta gminy, zakupili nowe drzwi dostosowane do potrzeb sklepiku.


Czegoś jeszcze brakowało. Potrzeba była, aby sklepik w jakiś sposób się wyróżniał, musiał być widoczny i kolorowy. W ten oto sposób po zamontowaniu drzwi przyszedł czas na malowanie w środku i na zewnątrz. Pomalowania w środku pomieszczenia podjęli się koledzy z obsługi, ale pojawił się pomysł aby z zewnątrz również pomalować. Na początku nie wyglądało to wszystko kolorowo, ale trzeba było wykazać trochę inwencji twórczej. Pomocna była dostępna technologia. Jedna z założycielek A. Matuszewska wyszukała odpowiedni wzór do przeniesienia na ścianę przy pomocy laptopa i rzutnika a  następnie wykonała szkic malowidła. Potem wystarczyło tylko użyć odpowiednich farb, pomalować, w czym wykazywali swoje umiejętności nauczyciele (A. Matuszewska, O. Warczygłowa, M. Baśkiewicz, A. Ciesiółka) i czekać na opinię społeczności szkolnej. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania,  więc można było myśleć o uroczystym otwarciu.


ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Po uzyskaniu od „Fundacji” pisemnego potwierdzenia rejestracji naszej działalności, zaczęto zrzeszać w niej członków, bez których jej istnienie byłoby niemożliwe. Aby mieć ten zaszczyt i móc zostać członkiem spółdzielni należało wpłacić 2 zł na fundusz udziałowy oraz 0,10 gr. na fundusz zasobowy. Fundusze te muszą istnieć, gdyż są one gwarantem działalności spółdzielni.

 

Z członków samorządu szkolnego obu szkół wyłoniony został zarząd spółdzielni, komisja rewizyjna oraz rada nadzorcza. Nawiązano kontakt z hurtowniami, zakupiono towar.


16 listopada 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie sklepiku pod wdzięczną nazwą
„U Łasucha”.

 

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, przedstawiciele wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, pracownicy szkoły, którzy w tym momencie nie mieli obowiązków służbowych no i oczywiście założycielki. Na tej krótkiej uroczystości opiekunka Spółdzielni Agnieszka Matuszewska podziękowała przede wszystkim dyrekcji za wsparcie i obiecała, że zyski będą przeznaczone na potrzeby szkoły, a uczniów zachęcała do dokonywania zakupów.  Sprzedażą zajmują się od początku chętni uczniowie z samorządu szkoły podstawowej i gimnazjum.

Sklepik - początek