Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Sztandar i logo szkoły

 

 

 

Logo szkoły zostało opracowane przez panią Zofię Wawrzyniak, emerytowaną nauczycielkę plastyki w Szkole Podstawowej w Lądku. 


CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO