Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LĄDKU
ROK SZKOLNY 2018/2019

 


PRZEWODNICZĄCY      Tomasz Kaszuba  (kl. VIII)     

ZASTĘPCA                   Monika Parus-Orchowska  (kl. V a) 

SKARBNIK                   Małgorzata Ciesiółka  (kl. VI)

SEKRETARZ                 Sylwia Portala  (kl. II)

CZŁONKOWIE              Marika Adamkiewicz (kl. III)

                                  Ilona Kaszuba (kl. IV)

                                  Justyna Szerechan-Orchowska (kl. I)

                                  Monika Szczepaniak  (kl. V b)

                                  Katarzyna Paluch (kl. VII)

                                  Anita Kubicka ("0")

                                  

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku serdecznie dziękują RADZIE RODZICÓW kadencji 2017/2018 za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły.