Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Rada Rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LĄDKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 


PRZEWODNICZĄCA      Monika Parus-Orchowska  

ZASTĘPCA                Justyna Szerechan-Orchowska 

SKARBNIK                  Małgorzata Ciesiółka  

          

POZOSTALI CZŁONKOWIE              

Paluch Katarzyna

Ewa Stefańska

Lidia Antonowicz

Marika Adamkiewicz

Sylwia Portala

Michalina Sadłocha

Karolina Janicka

Sylwia Molińska

                                  

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lądku serdecznie dziękują RADZIE RODZICÓW kadencji 2018/2019 za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły.