Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Samorząd Uczniowski

 

 szkolasamorządu.pl

 

  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego


Dnia 11 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego

w Lądku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 W tajnym głosowaniu zostały wybrane, (w którym brała udział cała społeczność uczniowska

oraz pracownicy szkoły) osoby, które utworzyły skład

Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły


Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Oto szczegółowe wyniki głosowania:


NR KL. NAZWISKO I IMIĘ GŁOSY

1. II JOANNA DUSZYŃSKA

2. II LIDIA PAWELA

3. III MATYLDA ZAMIATAŁA

4. III OLGA WASZAK

5. IV a MARIKA WIECHCINSKA

6. IV a KAMIL BRYK

7. IV b PATRYK IGNACZAK

8. V PIOTR CIESIÓŁKA

9. V AMELIA JUSZCZAK

10. V MARIANNA PAWELA

11. VI WERONIKA CIESIELSKA

12. VII MIACHAŁ ŁYSKAWA

13. VII MATEUSZ PERLIŃSKI

14. VII CEZARY ŁUKASIEWICZ


W wyborach uczniowie wybrali również opiekunów Samorządu Uczniowskiego,

którymi zostali p. Magdalena Baśkiewicz i p. Karolina Zaczkiewicz.


Na pierwszym spotkaniu skład samorządu ukonstytuował się następująco:


PRZEWODNICZĄCA - 

ZASTĘPCA - 

SKARBNIK - 


Życzymy członkom Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekunowi owocnej

pracy i wielu udanych przedsięwzięć.

 

 -