Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku - witamy na naszej stronie internetowej::„Jesteśmy szkołą, która swoje działanie opiera na wartościach: mądrość, prawda, odpowiedzialność. Kształcimy uczniów zapewniając wszechstronny rozwój w przekonaniu, że potrafią sprostać wyzwaniom przyszłości”

Samorząd Uczniowski

 

 szkolasamorządu.pl

 

  Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego


Dnia 12 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego

w Lądku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 W tajnym głosowaniu zostały wybrane, (w którym brała udział cała społeczność uczniowska

oraz pracownicy szkoły) osoby, które utworzyły skład

Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły


NR KL. NAZWISKO I IMIĘ GŁOSY

1. III LIDIA PAWELA

2. IV OLGA WASZAK

3. V a KAMIL BRYK

4. VI PIOTR CIESIÓŁKA

5. VI AMELIA JUSZCZAK

6. VIII MATEUSZ PERLIŃSKI

7. VII MARCIN FIGLEROWICZ

8. VIII CEZARY ŁUKASIEWICZ

 

W wyborach uczniowie wybrali również opiekunów Samorządu Uczniowskiego,

którymi zostali p. Arkadiusz Ciesiółka  i p. Sobieraj Renata.


Na pierwszym spotkaniu skład samorządu ukonstytuował się następująco:


PRZEWODNICZĄCA - 

ZASTĘPCA - 

SKARBNIK - 


Życzymy członkom Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekunom owocnej

pracy i wielu udanych przedsięwzięć.

 

 -